close
吾輩醫師們何假於健保局而為之役乎?

楊志良說: 在制度上,署立醫院絕對有存在的必要。當民間醫院抵制健保不簽約,最起碼還有公立醫院為維持健保的運作,對私人醫院有制衡的作用。

可見衛生署的公衛人員是心存顧慮,擔心害怕全部醫師集體抵制健保的。
這使我想起600多年前明朝劉伯溫的一本書。

明朝劉基[西元1311---1375年],字伯溫,青田人。他在[郁離子]一書中,有這樣的寓言:

楚有養狙[猴子]以為生者,楚人謂之狙公。旦日,必部分眾狙於庭,使老狙率以之山中,求草木之實,賦什一以自奉。或不給,則加鞭棰焉。群狙皆畏苦之,弗敢違也。
一日,有小狙謂眾狙曰:「山之果,公所樹與?」曰:「否也,天生也。」曰:「非公不得而取與?」曰:「否也,皆得而取也。」曰:「然則吾何假於彼而為之役乎?」言未既,眾狙皆寤。

其夕,相與伺狙公之寢,破柵毀柙,取其積,相攜而入於林中,不復歸。狙公卒餒而死。
郁離子曰:「世有以術使民而無道揆者,其如狙公乎?惟其昏而未覺也;一旦有開之,其術窮矣。」

翻譯成白話文:

楚國有個以養猴為生的,國人稱他狙公。每日清晨,狙公必定叫眾多猴子在院子裡聽吩咐,派老猴子帶領它們進山採集野果,然後抽取十分之一供自己享用。如有猴子不肯給,就鞭打懲罰。猴子對他都又怕又恨,誰也不敢反抗。
有一天,一隻小猴子對眾猴說:「山裡的果樹是狙公種的嗎?」眾猴齊聲答道:「不是,是天生的。」又問道:「如果不是狙公就不能採嗎?」答道:「不是的,誰都可以採。」於是小猴子說:「那麼我們何必靠狙公呢?何必去替他勞役呢?」話沒說完,眾猴子都覺悟了。
當天夜裡,猴子們等狙公熟睡,衝破了木籠,毀壞了櫃子,拿著狙公積蓄的果子,一起跑進樹林,不再回來。狙公終於餓死了。
郁離子說:「世上用邪術來奴役民眾而不講道義和法度的人,其結果就會像狙公那樣。只因民眾還糊塗,沒能覺悟,一旦有人開導他們,那種邪術就徹底破滅了。」

600多年前劉伯溫寫下這篇寓言,正預告了台灣目前全民健保制度下所有醫師與健保局的關係。狙公就是健保局,全台醫師們就是這群猴子。

狙公的生存完全是寄生在猴子身上,他的維持是靠暴力的鞭打和猴子思想的被愚弄。猴子的覺悟在於明白:它們的生存完全不必依賴於狙公,而狙公恰是使它們受苦又無法獲取真正自由的人。猴子的力量在於大眾的覺醒,行動的一致,才會迅速的擺脫困境。

同樣地:
健保局的生存完全是寄託在所有醫師身上,他能夠維持生存是靠行政暴力的鞭打和醫師思考模式的被僵化。醫師的覺悟在於明白:醫師們的生存完全不必依賴於健保局,而健保局恰是使它們受苦又無法獲取真正自由的人。醫師的力量在於大家的覺醒,行動的一致,才會迅速的擺脫困境。

齊蝗哥:吾輩醫師們何假於健保局而為之役乎?


arrow
arrow
    全站熱搜

    eartheyesent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()