close
用【杜賓王】討伐健保局! 【】者杜聰明是也。 【】者賓拉登。[】者王幸男是也。

 

 

 

西元644年,唐高宗李治駕崩,太子李顯立,是為唐中宗,推尊高宗李治皇后武氏為皇太后,但是一切政事全由皇太后裁決。不久,太后廢中宗為廬陵王,改立中宗弟李旦為帝,是為唐睿宗,他另居別殿,不得參與政事,完全被架空。後來武氏改元改制,追封其祖,自封為帝,唐朝李姓宗室人人自危。
徐敬業乃唐開國名臣徐世勣之孫,當時因事被貶為柳州司馬,失職怨道,遂以匡復廬陵王為號召,盤據揚州謀反,自稱為匡復府上將,十日之間聚兵十餘萬起事,由記事駱賓王移檄州縣,駱賓王寫【討武曌檄】此文是為對武后聲罪致討的檄文。雄文勁采,痛快淋漓。連武則天讀了,也驚歎不已。
但是徐敬業最終還是起義失敗,駱賓王便不知去向。有人說他已經被殺,有人說他出家做了和尚,都沒有確實憑據。

雖然徐敬業最後還是起義失敗,可是駱賓王的義行可風文采斐然,【討武曌檄】千年來仍傳誦不已,齊蝗哥遂摘取駱賓王討武曌檄》文字以討伐健保局
健保局虺蜴為心,豺狼成性。近狎邪僻,殘害醫界;人神之所同嫉,天地之所不容。是用氣憤風雲,志安社稷,因天下之失望,順宇內之推心。爰舉義旗,以清妖孽。
南連高屏,北盡台北金門;鐵騎成群,玉軸相接。江浦黃旗,匡復之功何遠!班聲動而北風起,劍氣衝而南鬥平。喑嗚則山嶽崩頹,叱吒則風雲變色。以此制敵,何敵不摧?以此圖功,何功不克?。請看今日之域中,竟是誰家之天下!


齊蝗哥將【駱賓王】改為【杜賓王】,效法徐敬業討伐武則天,用【杜賓王】討伐健保局
】者杜聰明是也。
】者賓拉登
】者王幸男是也。


arrow
arrow
    全站熱搜

    eartheyesent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()